Үйлчлүүлэгчийнхээ зөвхөн захиалсныг бус түүнийг давж биелүүлэхийг эрмэлздэг

Бид үргэлж шинэлэг бүтээлч байж чаддаг

Туршлагатай, мэдрэмжтэй, чадварлаг хариуцлагатай

Бага зардлаар ихийг бүтээх боломж

Sub1

Маркетинг төлөвлөлт болон гүйцэтгэл

Маркетинг төлөвлөлт болон гүйцэтгэл

Маркетингийн стратеги төлөвлөлт. Байгууллагын болон бүтээгдэхүүний стратегийг тодорхойлж түүнийг амжилттай хэрэгжүүлэх маркетингийн бодлогын бичиг баримтыг боловсруулна. Брэнд хөгжүүлэлт.Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний өнөөгийн ...