Үйлчлүүлэгчийнхээ зөвхөн захиалсныг бус түүнийг давж биелүүлэхийг эрмэлздэг

Бид үргэлж шинэлэг бүтээлч байж чаддаг

Туршлагатай, мэдрэмжтэй, чадварлаг хариуцлагатай

Бага зардлаар ихийг бүтээх боломж

G-Saver дулаан баригч

Good Sharing компаниас үйлдвэрлэж буй гэр хороолол, хөдөө орон нутгийн ард иргэдэд зориулсан дулаан баригч G-Saver бүтээгдэхүүний маркетингийн бодлогын бичиг баримтыг боловсрууллаа. Энэхүү бодлогын бичиг баримтаар тус бүтээгдэхүүний амьдралын мөчлөгт баримтлах стратеги, нэр хүнд болон борлуулалтын нэмэгдүүлэх кампанит ажлуудын төлөвлөлт, зар сурталчилгааны бодлого стратеги зэргийг тодорхойлсон.