Үйлчлүүлэгчийнхээ зөвхөн захиалсныг бус түүнийг давж биелүүлэхийг эрмэлздэг

Бид үргэлж шинэлэг бүтээлч байж чаддаг

Туршлагатай, мэдрэмжтэй, чадварлаг хариуцлагатай

Бага зардлаар ихийг бүтээх боломж

Эрхэм зорилго

Хараат бус байдлыг эрхэмлэж, маркетингийн зөвлөх үйлчилгээг өөрсдийн мэдлэг чадвар, туршлага дээрээ үндэслэн хамгийн шилдгээр харилцагч бүртээ үзүүлэх.