Үйлчлүүлэгчийнхээ зөвхөн захиалсныг бус түүнийг давж биелүүлэхийг эрмэлздэг

Бид үргэлж шинэлэг бүтээлч байж чаддаг

Туршлагатай, мэдрэмжтэй, чадварлаг хариуцлагатай

Бага зардлаар ихийг бүтээх боломж

Шинэ судалгааны ажлын гэрээг байгууллаа

Бид 2013 он гарснаас хойш 2 дахь удаагаа олон улсад нэр хүндтэй, дэлхийн брэнд үйлдвэрлэгч компанитай судалгааны чиглэлээр хамтран ажиллахаар боллоо. Энэ удаад Казахстан улс. Судалгааны ажлын гэрээт хугацаа дууссаны дараа ерөнхий тойм мэдээллийг оруулах болно. Бидэнтэй хамтран ажиллаж бизнесийн салбартаа шинэ боломжийг хайж байгаа харилцагч байгууллагууддаа амжилт хүсэе. Таны урам биднийг зоригжуулдаг #Мэркадо