Үйлчлүүлэгчийнхээ зөвхөн захиалсныг бус түүнийг давж биелүүлэхийг эрмэлздэг

Бид үргэлж шинэлэг бүтээлч байж чаддаг

Туршлагатай, мэдрэмжтэй, чадварлаг хариуцлагатай

Бага зардлаар ихийг бүтээх боломж

Цэцэгт мэндчилгээ компанид маркетингийн зөвлөх үйлчилгээ үзүүллээ.

Монголдоо цэцэг хүргэлтийн үйлчилгээгээрээ анхдагч Цэцэгт мэндчилгээ компани маркетингийн зөвлөх үйлчилгээг үзүүллээ. Энэхүү зөвлөх үйлчилгээний гол зорилго нь тус компанийн зах зээл дээрх өнөөгийн байршил, хэрэглэгчийн сэтгэл ханамжийг тодорхойлсноор цаашдын маркетингийн бодлогыг боловсруулж, зах зээлд эзлэх хувь хэмжээг нэмэгдүүлэх зорилготой байлаа. Бид энэхүү үйлчилгээнийхээ хүрээнд зөвхөн борлуулалтанд чиглэн ажиллах бус хэрэглэгчдийн боловсролыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр ажилласан нь тус зөвлөх үйлчилгээний онцлог нь байлаа.

Мэркадо компани нь маркетингийн зөвлөх үйлчилгээг бүтээлч болон цогцоор нь үзүүлж харилцагчийн сэтгэл ханамжаар өөрсдийн амжилтын түүхийг бүтээгдэг мэргэжлийн компани.