Үйлчлүүлэгчийнхээ зөвхөн захиалсныг бус түүнийг давж биелүүлэхийг эрмэлздэг

Бид үргэлж шинэлэг бүтээлч байж чаддаг

Туршлагатай, мэдрэмжтэй, чадварлаг хариуцлагатай

Бага зардлаар ихийг бүтээх боломж

Судалгааны мэдээлэл цуглуулалтын төхөөрөмжийн хүчин чадлаа нэмэгдүүллээ.

Манай компани нь хэрэглэгчийн зан төлөв, сэтгэл ханамжийн болон мистири шоппингийн судалгааны мэдээлэл цуглуулалтанд Samsung, ASUS Google Nexus брэндийн таблетуудыг ашигладаг билээ. Бид судалгааны мэдээлэл цуглуулалтын хурд болоод цар хүрээгээ нэмэгдүүлэх зорилгоор тоног төхөөрөмжийн хүчин чадлаа нэмэгдүүллээ.