Үйлчлүүлэгчийнхээ зөвхөн захиалсныг бус түүнийг давж биелүүлэхийг эрмэлздэг

Бид үргэлж шинэлэг бүтээлч байж чаддаг

Туршлагатай, мэдрэмжтэй, чадварлаг хариуцлагатай

Бага зардлаар ихийг бүтээх боломж

Скүүтер, мопед хэрэглэгчдийн зан төлөвийн судалгаа

Степпелинк ХХК-ийн захиалгаар Улаанбаатар хотын хэмжээнд зорилтот бүлгийн дунд Скүүтер, мопед худалдан авах зан төлөв, хүсэл хандлагын талаарх судалгааны ажлыг хийж гүйцэтгэлээ. Энэхүү ажил нь дэлхийд алдартай Vespa брэндийг Монгол Улсад нэвтрүүлэх төслийн хүрээнд хийгдсэн бөгөөд цаашид тус брэндийг зах зээлд нэвтрүүлэхэд анхаарах шаардлагатай, баримтлан ажиллах маркетингийн бодлого, төлөвлөлтийн суурь мэдээллийн сан болсон юм.