Үйлчлүүлэгчийнхээ зөвхөн захиалсныг бус түүнийг давж биелүүлэхийг эрмэлздэг

Бид үргэлж шинэлэг бүтээлч байж чаддаг

Туршлагатай, мэдрэмжтэй, чадварлаг хариуцлагатай

Бага зардлаар ихийг бүтээх боломж

Сайн маркетинг гэдэг бизнестээ оруулж буй ашигтай хөрөнгө оруулалт юм.


Сайн маркетинг гэдэг бизнестээ оруулж буй ашигтай хөрөнгө оруулалт юм. Өнөө цагт бизнест буруу маркетингийн үйл ажиллагаанаас болж маш их мөнгө, цаг хий дэмий зарцуулсаар байна. Та одоо байгаа нөхцөл байдалдаа сэтгэл ханамжтай байдаг гэж үү? Та борлуулалтаа өсгөх шийдэл хайсаар л байна уу...