Үйлчлүүлэгчийнхээ зөвхөн захиалсныг бус түүнийг давж биелүүлэхийг эрмэлздэг

Бид үргэлж шинэлэг бүтээлч байж чаддаг

Туршлагатай, мэдрэмжтэй, чадварлаг хариуцлагатай

Бага зардлаар ихийг бүтээх боломж

Сав баглаа боодлын дизайн

2014 онд бид хүнсний салбарт 10 жилийн турш идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж буй Энэр хүнс ХХК-тай брэнд хөгжүүлэлтийн чиглэлээр хамтран ажиллаж 4 төрлийн бүтээгдэхүүний сав баглаа боодлын дизайн хөгжүүлэлт, борлуулалтын сувгийн оновчлолын стратегийг боловсруулан өгсөн.