Үйлчлүүлэгчийнхээ зөвхөн захиалсныг бус түүнийг давж биелүүлэхийг эрмэлздэг

Бид үргэлж шинэлэг бүтээлч байж чаддаг

Туршлагатай, мэдрэмжтэй, чадварлаг хариуцлагатай

Бага зардлаар ихийг бүтээх боломж

Орон нутагт судалгааны ажлыг гүйцэтгэж байна.

Дорноговь аймгийн Сайншанд суманд барилга, орон сууц угсралтын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг Амгаланшанд ХХК-тай хамтран тус сумын ард иргэдийн дунд орон сууцны эрэлт, хэрэгцээ, зан төлөвийг тоон болон чанарын судалгааны аргаар судлан тодоруулж байна. Энэхүү судалгаа нь Европын Сэргээн Босголт Хөгжлийн Банкны дэмжлэгтэйгээр хийгдэж байгаа юм. Бид тун удахгүй энэхүү судалгааны талаар товч дүгнэлтийг та бүхэнд хүргэх болно.