Үйлчлүүлэгчийнхээ зөвхөн захиалсныг бус түүнийг давж биелүүлэхийг эрмэлздэг

Бид үргэлж шинэлэг бүтээлч байж чаддаг

Туршлагатай, мэдрэмжтэй, чадварлаг хариуцлагатай

Бага зардлаар ихийг бүтээх боломж

Наадам центрийн сошиал медиа сувгийн хөгжүүлэлтийг хийж гүйцэтгэлээ

Наадам центрийн сошиал медиа сувгуудын дизайн болон агуулга хөгжүүлэлтийн ажлыг 180 хоногийн хугацаанд хийж гүйцэтгэн зорилтот хэрэглэгчдийг бүрдүүлэн өглөө. Тус ажлын хүрээнд төлбөрт сурталчилгааг маш багаар ашиглан зорилтот сегментэд хүрч чадсан нь тус гэрээт ажлыг гол үр дүн байсан юм.