Үйлчлүүлэгчийнхээ зөвхөн захиалсныг бус түүнийг давж биелүүлэхийг эрмэлздэг

Бид үргэлж шинэлэг бүтээлч байж чаддаг

Туршлагатай, мэдрэмжтэй, чадварлаг хариуцлагатай

Бага зардлаар ихийг бүтээх боломж

Мэркадо зөвлөгөө №29


Ихэнх бизнес эрхлэгчид борлуулалт гэдгийг хэрэглэгчид бараа, үйлчилгээг худалдан аваад дуусгадаг зүйл хэмээн ойлгодог. Гэвч борлуулалт гэдэг нь зөвхөн мөнгөн ашиг авчрах ёстой зүйл биш юм. Өөрөөр хэлбэл хэрэглэгчид таны борлуулалтын үйл ажиллагаанаас хэрэгцээгээ хангах, цаашлаад үнэ цэнийг авах үйл явцыг борлуулалт хэмээн орчин үед ойлгох хэрэгтэй. Та бидэнтэй хамтран ажилласанаар одоогийн байгаа борлуулалтын үйл явцаа дүгнэж, одоо байгаа борлуулалтын орлогоо өсгөх замаар хэрэглэгчдэд очих үнэ цэнийг нэмэгдүүлэх арга замыг олох болно.

‪#‎Бид‬ таны бизнест ‪#‎урам‬ өгөх болно.