Үйлчлүүлэгчийнхээ зөвхөн захиалсныг бус түүнийг давж биелүүлэхийг эрмэлздэг

Бид үргэлж шинэлэг бүтээлч байж чаддаг

Туршлагатай, мэдрэмжтэй, чадварлаг хариуцлагатай

Бага зардлаар ихийг бүтээх боломж

Маркетинг төлөвлөлт болон гүйцэтгэл

 • Маркетингийн стратеги төлөвлөлт.
  Байгууллагын болон бүтээгдэхүүний стратегийг тодорхойлж түүнийг амжилттай хэрэгжүүлэх маркетингийн бодлогын бичиг баримтыг боловсруулна.
 • Брэнд хөгжүүлэлт.
  Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний өнөөгийн нөхцөл байдалд шинжилгээ хийх, өнгө төрхийг шинэчлэх, ялгаралыг бий болгох бодлогыг тодорхойлох.
 • Сошиал медиа маркетинг.
  Байгууллагын болон бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний сошиал медиа сувгийг бодлогыг тодорхойлж, өдөр тутмын үйл ажиллагааг удирдан ажиллах.
 • Сургалт, зөвлөгөө үйлчилгээ.
  Байгууллагад зориулсан маркетингийн сургалт хийх, зөвлөгөө өгөх.