Үйлчлүүлэгчийнхээ зөвхөн захиалсныг бус түүнийг давж биелүүлэхийг эрмэлздэг

Бид үргэлж шинэлэг бүтээлч байж чаддаг

Туршлагатай, мэдрэмжтэй, чадварлаг хариуцлагатай

Бага зардлаар ихийг бүтээх боломж

Корпорацийн болон брэндийн танигдалтын түвшний судалгаа

Үндэсний томоохон үйлдвэрлэгч, бүтээн байгуулагч Тэсо корпорацитай танигдалтын түвшинг үнэлэх судалгааны ажлаар хамтран ажиллаа. Энэхүү ажлын гол зорилго нь Тэсо корпорацийн болон брэндүүдийн танигдалтын түвшинг Улаанбаатар хотын хэмжээнд үнэлэх байсан. Судалгааны ажлыг Улаанбаатар хотын 6 дүүргийн 2000 гаруй өрхийг хамруулан гүйцэтгэлээ.

#Мэркадо #Таны Бизнест #Урам өгнө