Үйлчлүүлэгчийнхээ зөвхөн захиалсныг бус түүнийг давж биелүүлэхийг эрмэлздэг

Бид үргэлж шинэлэг бүтээлч байж чаддаг

Туршлагатай, мэдрэмжтэй, чадварлаг хариуцлагатай

Бага зардлаар ихийг бүтээх боломж

Захиалагч байгууллагад судалгааны тайланг танилцууллаа

Захиалагч байгууллагад судалгааны тайланг танилцуулахад бэлэн боллоо. 2014 он бидний хувьд 2013 оны амжилтын буухиа үргэлжлэн одоогийн байдлаар хэд хэдэн байгууллага бидэнтэй урт хугацаанд судалгааны чиглэлээр хамтран ажиллахаар боллоо. 

Эрч хүчтэй байхын тулд хүн хоол хүнс иддэг бол, бизнес илүү мэргэжлийн, урт хугацаанд амжилттай оршин тогтнохын тулд СУДАЛГААГ заавал ашиглаж байх ёстой. 

Таны Бизнест Урам Хайрлана