Үйлчлүүлэгчийнхээ зөвхөн захиалсныг бус түүнийг давж биелүүлэхийг эрмэлздэг

Бид үргэлж шинэлэг бүтээлч байж чаддаг

Туршлагатай, мэдрэмжтэй, чадварлаг хариуцлагатай

Бага зардлаар ихийг бүтээх боломж

“Ерөнхий гэрээнд хамруулах барааны судалгаа”-ны ажлыг хэрхэн хийх тухай болон гарын авлагыг тайлбарлан ойлгуулах сургалтыг хийлээ.

Монгол Улсын Сангийн яам, Азийн хөгжлийн банкны захиалгаар хийгдсэн "Ерөнхий гэрээнд хамруулах бараа, ажил, үйлчилгээг тодорхойлох судалгаа"-ны ажлын хүрээнд Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг - Төрийн худалдан авах ажиллагааны газрын Цахим худалдан авах ажиллагаа, мэдээллийн технологийн хэлтсийн хамт олонд “Ерөнхий гэрээнд хамруулах барааны судалгаа”-ны ажлыг хэрхэн хийх тухай болон гарын авлагыг тайлбарлан ойлгуулах сургалтыг хийлээ.