Үйлчлүүлэгчийнхээ зөвхөн захиалсныг бус түүнийг давж биелүүлэхийг эрмэлздэг

Бид үргэлж шинэлэг бүтээлч байж чаддаг

Туршлагатай, мэдрэмжтэй, чадварлаг хариуцлагатай

Бага зардлаар ихийг бүтээх боломж

Дэлхийн №1 тавилгын брэндийн маркетингийн ажлуудыг хийж, гүйцэтгэлээ

Бид Дэлхийн №1 тавилгын Ashley брэндийн Монгол дахь албан ёсны борлуулагч Люкс Таун ХХК-нд маркетингийн зөвлөх үйлчилгээг зах зээлийн судалгаа, брэнд хөгжүүлэлт, стратеги төлөвлөлт гэсэн чиглэлээр амжилттай хийж, гүйцэтгэлээ. Энэхүү маркетингийн зөвлөх үйлчилгээг Европын Сэргээн Босголт Хөгжлийн банкны Жижиг дунд бизнесийг дэмжих хөтөлбөрт хамруулан гүйцэтгэсэн юм.

#Мэркадо #БидТаныБизнестУрамӨгөхБолно