Үйлчлүүлэгчийнхээ зөвхөн захиалсныг бус түүнийг давж биелүүлэхийг эрмэлздэг

Бид үргэлж шинэлэг бүтээлч байж чаддаг

Туршлагатай, мэдрэмжтэй, чадварлаг хариуцлагатай

Бага зардлаар ихийг бүтээх боломж

Дархан, Эрдэнэт хотуудад судалгааны мэдээлэл цуглуулалтыг хийж гүйцэтгэлээ

Степпелинк ХХК-ийн захиалгаар "Өрхийн дохиолол, хамгаалалтын системийн хэрэглэгчийн судалгаа" болон "Мистири шоппинг" судалгааг Эрдэнэт, Дархан хотын хэмжээнд амжилттай хийж гүйцэтгэлээ. Энэхүү судалгаанд 2 ахлах, 8 талбарын судлаач ажиллаж нийт 30 хоногийн хугацаанд хийж гүйцэтгэсэн байна. Бидэнтэй хамтран ажиллаж шийдвэр гаргалтыг бодит судалгаан дээр үндэслэн гаргадаг Степпелинк ХХК-ийн хамт олонд цаашдын ажилд нь өндөр амжилт хүсье.