Үйлчлүүлэгчийнхээ зөвхөн захиалсныг бус түүнийг давж биелүүлэхийг эрмэлздэг

Бид үргэлж шинэлэг бүтээлч байж чаддаг

Туршлагатай, мэдрэмжтэй, чадварлаг хариуцлагатай

Бага зардлаар ихийг бүтээх боломж

Даатгалын зах зээл-2014


2014 онд бид Бодь Даатгал компанийн захиалгаар даатгалын зах зээлийн өнөөгийн байдал, цаашдын чиг хандлагын талаар бүрэн хэмжээний судалгааг гүйцэтгэж, өрсөлдөөний орчинд дүн шинжилгээ хийн үр дүнгээр зөвлөмж дүгнэлт боловсруулан өгсөн.