Үйлчлүүлэгчийнхээ зөвхөн захиалсныг бус түүнийг давж биелүүлэхийг эрмэлздэг

Бид үргэлж шинэлэг бүтээлч байж чаддаг

Туршлагатай, мэдрэмжтэй, чадварлаг хариуцлагатай

Бага зардлаар ихийг бүтээх боломж

Гэрээт маркетингийн үйлчилгээ

2014 онд эм болон эмийн бүтээгдэхүүний худалдааны чиглэлээр идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж буй Цахиур Төмөр ХХК-тай гэрээт маркетингийн чиглэлээр хамтран ажиллаж тус компанийн ерөнхий брэндингийн ажлууд болон зах зээл, өрсөлдөгч, хэрэглэгчийн судалгааг гүйцэтгэж түүн дээр үндэслэсэн маркетингийн бодлогын бичиг баримтыг боловсрууллаа.