Үйлчлүүлэгчийнхээ зөвхөн захиалсныг бус түүнийг давж биелүүлэхийг эрмэлздэг

Бид үргэлж шинэлэг бүтээлч байж чаддаг

Туршлагатай, мэдрэмжтэй, чадварлаг хариуцлагатай

Бага зардлаар ихийг бүтээх боломж

Бэйкерийн салбарт судалгааны ажлыг хийж гүйцэтгэлээ


Бидэнтэй хоёрдох жилдээ дараалан хамтран ажиллаж буй Монголын бэйкерийн салбарт тэргүүлэгч Жүр Үр компанийн хэрэглэгчдийн сэтгэл ханамжийн судалгааг амжилттай хийж гүйцэтгэлээ. Энэхүү судалгааны ажлын гол онцлог нь Голландын Bakery Initiatives зөвлөх компанитай хамтран ажиллаж туршлага судалсан явдал байлаа.

#Мэркадо #Таны бизнест #Урам өгнө...