Үйлчлүүлэгчийнхээ зөвхөн захиалсныг бус түүнийг давж биелүүлэхийг эрмэлздэг

Бид үргэлж шинэлэг бүтээлч байж чаддаг

Туршлагатай, мэдрэмжтэй, чадварлаг хариуцлагатай

Бага зардлаар ихийг бүтээх боломж

Бидний үйлчилгээ

 • Зах зээлийн судалгаа.
  Салбарын зах зээлийн багтаамж, нэвтрэлтийн түвшин, эзлэх хувь хэмжээ, цаашдын чиг хандлага.
 • Байгууллагын соёлын судалгаа.
  Байгууллагын ажилчдын зан төлөв, сэтгэл ханамж, Мистри шоппингийн судалгаа.
 • Хэрэглэгчийн зан төлөв, сэтгэл ханамжийн судалгаа.
  Хэрэглэгчийн зан төлөв, сэтгэл ханамжыг тодорхойлох.
 • Брэндийн танигдалтын түвшний судалгаа.
  Брэндийн зах зээл дээрх танигдалтын түвшин, хандлага, хоногшилтыг тодорхойлох.
 • Арга хэмжээ, борлуулалтын үйл ажилгааны үр дүнгийн судалгаа.
  Арга хэмжээний үр дүн цаашдын чиг хандлага, борлуулалтын үйл ажиллагааны үр дүн оновчлолыг тодорхойлох.
 • Өрсөлдөгчийн судалгаa.
  Салбарын өрсөлдөөний байдал өрсөлдөгчийн байрлал, ялгарал, давуу болон сул талыг тодорхойлох.