Үйлчлүүлэгчийнхээ зөвхөн захиалсныг бус түүнийг давж биелүүлэхийг эрмэлздэг

Бид үргэлж шинэлэг бүтээлч байж чаддаг

Туршлагатай, мэдрэмжтэй, чадварлаг хариуцлагатай

Бага зардлаар ихийг бүтээх боломж

Банк санхүүгийн салбарт судалгааны ажлыг амжилттай хийж гүйцэтгэлээ

2017 онд бидний хийж гүйцэтгэсэн томоохон судалгааны ажлуудын нэг нь Хас банкны харилцагчийн сэтгэл ханамжийн судалгаа байлаа. Энэхүү судалгааны ажлаар бид тус банкны харилцагчдын сэтгэл ханамжийг үнэлэхээс гадна банкны үйл ажиллагаанд хэрэгжиж буй стандартуудын биелэлтэд хяналт (мистри шоппинг) хийснээрээ илүү ач холбогдолтой, олон талт мэдээллийг цуглуулж чадсан юм. Бидэнтэй хамтран ажилладаг Хас банкны хамт олондоо цаашдын ажилд нь өндөр амжилт хүсэе.

#Мэркадо #Таны бизнест #Урам өгнө...