Үйлчлүүлэгчийнхээ зөвхөн захиалсныг бус түүнийг давж биелүүлэхийг эрмэлздэг

Бид үргэлж шинэлэг бүтээлч байж чаддаг

Туршлагатай, мэдрэмжтэй, чадварлаг хариуцлагатай

Бага зардлаар ихийг бүтээх боломж

Банк санхүүгийн зах зээлийн судалгаа

2014 онд бид Солонгосын Halla корпорацийн захиалгаар Монголын банк санхүүгийн зах зээлийн өнөөгийн байдлын судалгааны ажлыг хийж гүйцэтгэлээ. Энэхүү судалгааны ажлаар тус салбарын өнөөгийн байдал, өрсөлдөөний орчин, зах зээлийн цаашдын чиг хандлагыг судлан дүн шинжилгээ хийсэн.