Үйлчлүүлэгчийнхээ зөвхөн захиалсныг бус түүнийг давж биелүүлэхийг эрмэлздэг

Бид үргэлж шинэлэг бүтээлч байж чаддаг

Туршлагатай, мэдрэмжтэй, чадварлаг хариуцлагатай

Бага зардлаар ихийг бүтээх боломж

Айсмарк ХХК-нд маркетингийн зөвлөх үйлчилгээ үзүүллээ.

Зах зээлд тэргүүлэгч, үндэсний брэнд болох Аймарк ХХК-нд маркетингийн зөвлөх үйлчилгээг үзүүллээ. Энэхүү зөвлөх үйлчилгээний гол сорилт нь зах зээлд тэргүүлэгч Венус брэндийн танигдалтын түвшинг нэмэгдүүлэх, борлуулалтыг өсгөх байсан. Үүний хүрээнд тус брэндийн зорилтот сегментийн дунд зан төлөвийн болоод фокус бүлгийн судалгааг хийж нөхцөл байдлаа тодорхойлж "Мэдрэмжээ чөлөөл" кампанит ажлыг санаачлан амжилттай зохион байгууллаа. Бидэнд итгэж, бидэнтэй хамтран ажилладаг Тэсо корпорацийн удирдлагууд болон хамт олонд талархал илэрхийлье. #MercadoTEAM